web analytics

Pogoji uporabe

Nahajate se na spletnem mestu Dolcevita.si, ki je last Sršen&Sršen d.o.o.. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletno mesto dolcevita.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal dolcevita.si.

Sršen&Sršen d.o.o.. si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta dolcevita.si. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Dolcevita.si je spletni medij, ki objavlja tudi članke, izdane v tiskani izdaji revije Dolcevita. Vsebine, objavljene na Dolcevita.si, so avtorske in posledično avtorsko zaščitene, razen vsebin, ki jih na posamezne strani vnesejo uporabniki sami. Spletnega mesta dolcevita.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu ali Sršen & Sršen d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Bralke in bralci Dolcevita.si so vabljeni k soustvarjanju vsebin spletnega portala z dodajanjem komentarjev, predlogov za ocene in pisem bralcev. Prispevek je mogoče oddati z vnosom vsebine v predvideno polje za komentar, predlog za ocenjevanje ali pisma bralcev. Elektronski naslov avtorja, ki ga je potrebno navesti ob oddaji prispevka ali komentarja, je namenjen identifikaciji avtorja ter možnosti komunikacije med avtorjem in urednikom. Nikjer na strani ne bo javno objavljen ali dostopen.

Dolcevita.si si prizadeva za dosledno spoštovanje človekovih pravic in zato nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, razpihovanju in povzročanju nestrpnosti. V okviru tega si uredništvo pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino. Vse oddane komentarje in prispevke bo pred objavo pregledalo uredništvo revije Dolcevita. Komentarji in prispevki, ki niso v skladu z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, ki opredeljujejo vsebine medijev in javno komuniciranje, ne bodo objavljeni.

Uredništvo revije Dolcevita, 31.08.2012